گردونه ی sahandabzarcom
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310

- فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310 در کمپرسورهای صنعتی و معدنی وظیفه جدا کردن هوا از روغن بر عهده دارد. - فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310 با مواد اولیه با کیفیت بالا ساخته شده است که حدود 1000 ساعت کارکرد دارد. - در کل سپراتورهای پاور سپ که مدل آن ها با AS شروع می شود دارای 1000 ساعت کا بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور GA160 پاورسپ مدل AS5830

- فیلترسپراتور پاورسپ مدل AS5830 بر روی کمپرسورهای اطلس کوپکو مدل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد : GA132 from 1999 , GA160 from 1999 , GA200 from 1999 - سپراتورهای پاورسپ از مواد اولیه بسیار مرغوب ساخته شده و مدل هایی که کد آن ها با AS آغاز می شوند حدود 1000 ساعت کارکرد دارند. - بر روی فلنچ سپراتور پاورس بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310

- فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310 در کمپرسورهای صنعتی و معدنی وظیفه جدا کردن هوا از روغن بر عهده دارد. - فیلتر سپراتور P375 پاورسپ مدل AS3310 با مواد اولیه با کیفیت بالا ساخته شده است که حدود 1000 ساعت کارکرد دارد. - در کل سپراتورهای پاور سپ که مدل آن ها با AS شروع می شود دارای 1000 ساعت کا بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور P600 پاورسپ مدل AS4310

فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS4310 برای کمپرسورهای اینگرسورلند که مدل آن ها را در ادامه می آوریم مورد استفاده قرار می گیرد : P600 SD 2T , P600WD 2T , VHP 400 SD , VHP 400 SD 2T , VHP 400 WD , VHP 400 WD 2T - کلیه سپراتورهای با برند پاورسپ از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است. - ر میان سپراتورهای پاورسپ ، مدل هایی که کد آ بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XA40 پاورسپ مدل AS2110

- فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS2110 برای جدا کردن هوا از روغن در کمپرسورهای اطلس کوپکو مورد استفاده قرار می گیرد. - سپراتورهای شرکت پاورسپ که مدل آن ها با AS شروع می شود حدود 1000 ساعت کارکرد دارند. - از این لحاظ شرکت پاورسپ به دلیل استفاده از مواد اولیه با کیفیت ، یکی از با کیفیت ترین سپ بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XA125 پاورسپ مدل AS4430

فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS4430 برای کمپرسورهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد : XA125 , XAS125 , XA125 D , XA175 D , XAS175 D , XA230 , XAS230 , XAHS125 , XAHS125 D , XAHS175 , XAS175 , XASS120 , XASS175 , XAS85 - میزان ساعت کارکرد سپراتورهای پاورسپ که مدل آن ها با AS شروع می شود حدود 1000 ساعت است. - فیلتر سپراتور پاورسپ یکی از با کیفیت ت بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XA120 و XA160 پاورسپ مدل AS2260

این مدل سپراتور برای کمپرسورهای اطلس کوپکو مدل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد : GA607 , GA608 , GA610 , GA707 , GA708 , GA710 , XA120 , XAS120 , XASS120 , XA160 , XAS160 , XASS160 , XA250 , XASS160 , XA250 , XAHH160 , XAHS160 , HAHS160 - سپراتور پاور سپ مدل AS2260 یکی از مرغوب ترین سپراتورهای موجود در بازار فعلی ایران است که داخل ایران و با مو بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور P600 پاورسپ مدل AS4310

فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS4310 برای کمپرسورهای اینگرسورلند که مدل آن ها را در ادامه می آوریم مورد استفاده قرار می گیرد : P600 SD 2T , P600WD 2T , VHP 400 SD , VHP 400 SD 2T , VHP 400 WD , VHP 400 WD 2T - کلیه سپراتورهای با برند پاورسپ از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است. - ر میان سپراتورهای پاورسپ ، مدل هایی که کد آ بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XA65 پاورسپ (سپراتور GA22) مدل AS1100

- فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده روغن از هوا در ماشین آلات صنعتی و کمپرسورهای تولید باد مورد استفاده قرار می گیرد. - فیلتر سپراتور پاورسپ از مواد اولیه با کیفیت و مرغوب ساخته شده است. سپراتور پاورسپ مدل AS1100 برای کمپرسورهای XA65 و GA22 مورد استفاده قرار می گیرد. - همراه با این مدل بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XP900 پاورسپ مدل AS6590

- فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS6590 برای کمپرسورهای معدنی XP900 مورد استفاده قرار می گیرد. - در بازار امروز ایران سپراتورهای پاورسپ یکی از با کیفیت ترین سپراتورها میباشند که از مواد اولیه بسیار مرغوب ساخته می شوند. - مدل هایی که با AS شروع می شوند در حدود 1000 ساعت کارکرد دارند. - همراه ب بیشتر ..
sahandabzarcom (تبلیغ)

فیلتر سپراتور XA85 پیچ دار پاورسپ مدل AS3214

فیلتر سپراتور پاورسپ مدل AS3214 دارای پیچ M8*20 است که بر روی کمپرسور اطلس کوپکو XA85 بسته می شود و وظیفه جدا کردن روغن از هوا را بر عهده دارد. سپراتور پاورسپ مدل AS3214 بر روی سایر مدل های کمپرسور اطلس کوپکو نیز مورد استفاده قرار می گیرد که به قرار زیر است : XA75 , XA80 , XA90 , XAS75 D , XAS85 D , XASS85 , XAS90 بیشتر ..

 |